Hanken Moodle Nyheter - News

Изображение пользователя Admin User
HANKEN WORKS FROM HOME FROM FRIDAY 13.3.2020
от Admin User - Friday, 20 March 2020, 11:23
 

Hanken is closed.

All teaching from Monday March 16th will be digital as well as all contact with supervisors and study counseling of students. Teachers keep in touch with their students via Moodle and students must check their Hanken-email regularly.

We recommend that student use Teams primarily in meetings and in communication with fellow students.

Check regularly Hanken's website. You will find the latest updated info on Hanken’s first page. If you have questions please contact corona-info@hanken.fi.

Rector Karen Spens

Изображение пользователя Admin User
HANKEN GÅR IN FÖR DISTANSSTUDIER FÖR ALLA FRÅN OCH MED FREDAG 13.3.2020
от Admin User - Friday, 20 March 2020, 11:19
 

Hankens är stängd. 

All undervisning fr.o.m. måndag 16.3 sker digitalt, liksom handledning av studerande och all studievägledning. Kursansvariga håller kontakt med sina studerande via Moodle och studerande förutsätts läsa sin Hanken epost regelbundet.

Vi rekommenderar att du i första hand använder dig av Teams vid kontakt till dina medstuderanden gällande möten och grupparbeten.

Kontrollera regelbundet Hankens webbsida. På första sidan finns info som uppdateras . Om du har frågor kontakta corona-info@hanken.fi.

Rektor Karen Spens