I kursen introduceras frågor som relaterar till företagens samhällsansvar (CSR). Kursen ger en introduktion till centrala koncept och perspektiv som beskriver de utmaningar, möjligheter och risker som företag ställs inför angående deras samhälls- och miljömässiga ansvar, och hur dessa sammankopplas med det ekonomiska ansvaret. I kursen har studerande möjlighet att genom övningsarbete förkovra sig i specifika sektorers utmaningar och möjligheter i relation till samhällsansvar, samt tillämpa de koncept som behandlas under föreläsningar och i litteraturen.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Andra än kandidatstuderande kan ta kursen som en del av studiehelheten i företagsansvar.