Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av ickeexperimentella ekonomiska data. På kursen behandlas ekonometriska metoder för tvärsnitts- och tidsseriedata.

Kursen kan tas som sommarkurs i maj-juli 2020 av studerande på båda orterna.

Ekonometri 7778 Weboodi.pdfEkonometri 7778 Weboodi.pdf

The course covers mathematical techniques used to solve real-life problems arising in economic applications.

Python (computation and graphics) and Markdown (generation of documents) are used in Jupyter Notebook https://jupyter.org/ in the course.

The course can be taken as a summer course i May-July 2020 by students from both locations. See more information below.

Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av ickeexperimentella ekonomiska data. På kursen behandlas ekonometriska metoder för tvärsnitts- och tidsseriedata.

kursbeskrivning_Ekonometri_2018 16.3.2018.pdfkursbeskrivning_Ekonometri_2018 16.3.2018.pdf

The aim of the course is to introduce students in Management and Business Studies to statistical methods for analysing multivariate data. After completing the course, the student is able to undertake high-quality quantitative research in Management and Business Studies, including International Business, Logistics, Management, Marketing and Strategy.