Denna fördjupade kurs i redovisning ger insikter i olika metoder, dataanalysverktyg och strategier som används för att utforma och utveckla rapporter samt analysera redovisningsinformation utifrån fastställda behov.

Kursen kan tas som en sommarkurs i maj-juli 2020 av studerande på båda orterna. Anmälan till sommarkursen sker via koden för Vasakursen även för studerande i Helsingfors.

Revisionsprocessen och dess beståndsdelar såsom planering, genomförande och rapportering presenteras. Reglering av revision, god revisionssed samt revisionsbegrepp och -principer förklaras. Risker och problem och den innebörd dessa har för revisorns ansvar gås igenom. Även andra s.k. bestyrkande uppdrag (assurance services) presenteras. De studerande lär sig även de etiska principer som en revisor bör följa.

The aim of this course is to provide students with a thorough understanding of both long-established and newly emerging techniques for management accounting. The focus will be on issues concerning decision making, budgeting, divisional performance measurement,  and the balanced scorecard.

På kursen behandlas kostnadsredovisningens centrala tekniker och termer som tillämpas på produkt-, tjänste-, lager-, process- och standardkostnadskalkylering. De studerande lär sig även hur dessa tekniker kan användas för att ta fram information för beslutsfattande.

Kursen kan tas som en sommarkurs i maj-juli 2020 av studerande på båda orterna.