Kursen består av tre delar:

 • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
 • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering
 • karriärreflektion

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest. Du förbereder dig för framtiden genom karriärreflektion.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Kursen består av två delar:

 • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
 • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk för studerande inom Snabbleden 2021-2022.

Kursen består av två delar:

 • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
 • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Kursen består av dessa delar:

 • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
 • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering
 • datasäkerhet

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

Kursen under våren ges i form av självstudier, allt material finns på Moodle. 
Examination: godkänt datasäkerhetstest och uppsats

Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi för att få kursnyckel till Moodlesidan

Kursen består av två delar:

 • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
 • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är obligatorisk inom kandidatexamen för studerande som för första gången fått en kandidatstudierätt på Hanken år 2012 eller senare.

The purpose of this course is three-fold. First, students are introduced to the basics of data acquisition, cleaning and formatting in preparation for analysis. Second, students are introduced to techniques that allow for basic statistical summary and data visualization techniques. Third, students are introduced to basic “Big Data” analytical techniques that help them “mine” data to determine important and relevant indicators of performance. The open source program R will be used in the course.

The course is mandatory for all master's degree students at Hanken who have started their master's studies 1.8.2018 or after.

Student who have begun their studies before 1.8.2018 can take the Global Competence module as two different parts of their degree:
- New seminar course 5 credits (given from 2019-2020 onwards) + Global competence module 5 credits both within the 90 credits major subject/track specific studies OR
- old seminar course 12 credits (given last time 2018-2019) within 90 credits major subject, and Global competence module 5 credits outside the 90 credits major subject/track specific studies as free electives.