De aktuella kurserna som du kan anmäla dig till inkl. datum hittar du via anmälningslänken: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1043/lomake.html

Anmäl dig senast dagen innan respektive workshop, och avboka om du blir förhindrad!

The current courses that you can register for incl. dates can be found via the registration link: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1043/lomake.html

Register at least the day before each workshop and cancel if you are prevented!