Denna digitala kurs om handelsrättens forskningsmetodik är gemensam för Vasa och Helsingfors. På kursen lär du dig om forskningens vetenskaplighet, handelsrättens traditionella forskningslinjer, aspekter som är kännetecknande för handelsrätten som en vetenskaplig disciplin samt sättet att använda vetenskapliga metoder i handelsrättslig forskning. Det finns inga fysiska föreläsningar.

HRmeto2000.pdfHRmeto2000.pdf

We live in a digital world. Commercial law plays a key role in the development of digital economy. On this course, we explore some of the key aspects of digital economy through the lens of commercial law. We will also study its wider impact on society. Since the context is digital, this course has no lectures in class and the exam is an e-exam in an examination studio.

This course can be taken by students both from Helsinki and Vaasa.

The course can be taken as part of the study module in Corporate Responsibility.

DigSoc1900Presentation.pdfDigSoc1900Presentation.pdf

Kursen kan avläggas som nätkurs  genom inbandade föreläsningar, självstudier och e-tentamen. Kursen kan även tas av studerande från Helsingfors.

Kursen ger insikter i arbetsrättens betydelse och funktion i näringslivet med betoning på centrala rättsregler som gäller avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

The course offers an introduction to international trade and intellectual property rights. Thus, the course will explore the structure, principles and main Agreements shaping international trade within the World Trade Organization (WTO). Analyzing the principles contained in GATT, GATS, the TRIPS Agreements and the Doha Declaration will provide you with a wider view on the link between international trade, and both importance and challenges related to intellectual property rights.

NOTE: The main focus of this course is WTO Law, the relationship between IP and trade is explored but this is by no means an IP focused course.

 

Den immaterialrättsliga regleringen ger ensamrätter. Syftet med denna kurs är att studera samspelet mellan dessa regler samt hur de styr företagets val på marknaden.

Kursen är en nätkurs med självstudier och inlämningsuppgifter. Den kan tas när som helst under året men prestationerna bedöms endast i slutet av varje period, dvs. i samband med tentveckor. Allmän information om kursens genomförande finns på kursens hemsida i moodle.

Kursen kan tas av studerande både i Vasa och Helsingfors.