Hanken Moodle Nyheter - News

Allmänna nyheter och meddelanden - General news and messages

ThemaBegonnen vonAntwortenLetzter Beitrag
Alla IT-tjänster ur bruk 6.12.2017 * All IT-Services Unavailable 6.12.2017 0 Admin User
Tue, 5. Dec 2017, 12:05
Vi har nu Moodle 3.3 - ändringar sker ännu. We now have Moodle 3.3 - changes will still take place. 0 Admin User
Mon, 14. Aug 2017, 15:10
Vi har nu Moodle 3.3 - ändringar sker ännu. We now have Moodle 3.3 - changes will still take place 0 Admin User
Fri, 7. Jul 2017, 20:54
Serviceavbrott * Service break 0 Admin User
Sun, 18. Jun 2017, 22:35
Moodle Service Break Today - Service avbrott idag: 14:00- 0 Admin User
Fri, 17. Mar 2017, 12:42
Moodle Service Break Today - Service avbrott idag: 16:00- 0 Admin User
Fri, 20. Jan 2017, 10:45
Moodle version 2.7 0 Admin User
Thu, 26. Jun 2014, 16:53
Serviceavbrott * Service break 0 Admin User
Fri, 6. Jun 2014, 16:43
New Moodle in use 0 Admin User
Mon, 2. Jun 2014, 17:38
Ny Moodle 2.6 i bruk period 4 parallellt med den gamla 0 Admin User
Fri, 7. Mar 2014, 17:59