Kort 15 minuters serviceavbrott tisdagen den 12 september kl. 07.00 / A short 15 min service break on Tuesday, September 12, at 7 am.

Kort 15 minuters serviceavbrott tisdagen den 12 september kl. 07.00 / A short 15 min service break on Tuesday, September 12, at 7 am.

av Admin User -
Antal svar: 0

Moodle kommer att stängas under en kort tid för att uppdatera plugin som påverkar Moodle-appens funktionalitet.

Moodle will be closed for a short time in order to update the plugin affecting the functionality of the Moodle app.