Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursen Vetenskapligt skrivande på kandidatnivån (5628-E) rekommenderas starkt att tas parallellt med Kandidatavhandlingen.

Kursens syfte är att stöda arbetet med din magisteravhandling. Under kursen får du stöd och individuell handledning för avhandlingsarbetet från den egna handledaren. Du får också feedback och kommentarer från medstuderande när du presenterar det egna avhandlingsprojektet i din seminariegrupp. Kursen innehåller individuella handledningstillfällen och diskussioner i grupp. Under kursen arbetar du dels med det egna avhandlingsprojektet, dels granskar du och kommenterar medstuderandes avhandlingsprojekt.

Läs mera ingående om magisteravhandlingen på webben samt om att skriva avhandling på engelska.

The course comprises the most important international financial reporting standards and the challenges that the preparers face in applying them. Cases are used to illustrate real-life reporting problems.

Information about the form of instruction and examination during autumn 2021 due to the covid19 situation:

• In-class lectures will be given but students can also participate remotely via Teams (or similar tool) at scheduled hours or afterwards watch the tape-recordings of the lectures and exercises.

• The exam is held as a e-exam upon agreed date(s) in Moodle.

På denna inledande kurs i redovisning går vi igenom hur redovisningsinformation framställs samt hur redovisning används för att mäta och styra det ekonomiska värdeskapandet i företaget.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.


På kursen behandlas kostnadsredovisningens centrala tekniker och termer som tillämpas på produkt-, tjänste-, lager-, process- och standardkostnadskalkylering. De studerande lär sig även hur dessa tekniker kan användas för att ta fram information för beslutsfattande.

Kursen ger en metodöversikt avseende strukturering av (ekonomisk) information för beslutsfattande i och styrning av företag (och andra organisationer).

The course provides a deep understanding on research traditions in the field of financial accounting, demonstrating current and topical research approaches in the field. The purpose is to review issues from a practical point of view and, more importantly, explain how theory and academic research can help us critically appreciate and engage with such issues. The focus of the course in on the role of financial reporting in reducing governance-related agency conflicts among managers, directors, and shareholders, as well as in reducing agency conflicts between shareholders and creditors. Different relevant academic papers will be reviewed and analysed. The course aims to tie together theoretical structures and their empirical testing, thus giving the students an understanding of how different accounting phenomena can be explained by academic research. 

Kursen ger insikter i löpande affärsbokföring och uppgörande av bokslut i mindre företag.

Kursen ger en metodöversikt avseende strukturering av (ekonomisk) information för beslutsfattande i och styrning av företag (och andra organisationer).

På kursen behandlas kostnadsredovisningens centrala tekniker och termer som tillämpas på produkt-, tjänste-, lager-, process- och standardkostnadskalkylering. De studerande lär sig även hur dessa tekniker kan användas för att ta fram information för beslutsfattande.