Kursbeskrivning:
Kursen ger insikter i uppgörande av bokslut i större företag samt grunderna i uppgörande av koncernbokslut.

Undervisningsformer:
Föreläsningar och övningar
Kursen ger insikter i löpande affärsbokföring och uppgörande av bokslut i mindre företag.
På denna inledande kurs i redovisning går vi igenom hur redovisningsinformation framställs samt hur redovisning används för att mäta och styra det ekonomiska värdeskapandet i företaget.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Denna fördjupade kurs i redovisning ger insikter i olika metoder, dataanalysverktyg och strategier som används för att utforma och utveckla rapporter samt analysera redovisningsinformation utifrån fastställda behov.

Kursens syfte är att stöda arbetet med din magisteravhandling. Under kursen får du stöd och individuell handledning för avhandlingsarbetet från den egna handledaren. Du får också feedback och kommentarer från medstuderande när du presenterar det egna avhandlingsprojektet i din seminariegrupp. Kursen innehåller individuella handledningstillfällen och diskussioner i grupp. Under kursen arbetar du dels med det egna avhandlingsprojektet, dels granskar du och kommenterar medstuderandes avhandlingsprojekt.

Läs mera ingående om magisteravhandlingen på webben samt om att skriva avhandling på engelska.

Kursens syfte är att stöda arbetet med din magisteravhandling. Under kursen får du stöd och individuell handledning för avhandlingsarbetet från den egna handledaren. Du får också feedback och kommentarer från medstuderande när du presenterar det egna avhandlingsprojektet i din seminariegrupp. Kursen innehåller individuella handledningstillfällen och diskussioner i grupp. Under kursen arbetar du dels med det egna avhandlingsprojektet, dels granskar du och kommenterar medstuderandes avhandlingsprojekt.

Läs mera ingående om magisteravhandlingen på webben samt om att skriva avhandling på engelska.