Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Kursen presenterar grunden i det mikroekonomiska paradigmet som ligger som grund till de mikroekonomiskt inriktade kurserna på ämnes och fördjupad nivå. Marginalanalysen är central inom den mikroekonomiska referensramen och repeteras under kursens gång. Kursen går igenom de centrala frågorna kring bland annat konsumentbeteende, företagsbeteende, strategisk företagsbeteende under olika marknadsformer och informationsstrukturer, nätverksekonomi och välfärdsanalys. Den strategiska interaktionen mellan individer belyses medelst experiment i klass. Kursen eftersträvar att presentera den mikroekonomiska teorin på ett tillämpningsorienterat sätt.

Mikro2669kursbeskrivning.pdfMikro2669kursbeskrivning.pdf

This course presents a modern approach to the economic analysis of competition policy with an emphasis on a European perspective. The participants are expected to have some knowledge of elementary models
associated with the economics of strategy (game theory and oligopoly models). The course will focus on the following issues:
- the definition of a relevant market,
- horizontal agreements, collusion and the enforcement of cartel laws,
- vertical agreements,
- concerted practices with a particular focus on the exchange of information between competitors,
- evaluations of mergers,
- market dominance and business practices for the abuse of dominance,
- strategic creation of switching costs and loyalty-enhancing pricing strategies,
- price discrimination with a particular focus on history-based pricing,
- competition policy for innovative industries,
- the relationship between intellectual property rights and competition policy,
- the relationship between competition policy and sector-specific regulation.

The course is linked to the contemporary legal frameworks in Europe, but is not a course in competition policy law. The course will present topical European competition policy cases and present an overview of the main methods used to evaluate competition policy cases.

Syftet med kursen är att du utarbetar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du  utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdetsamt utarbetar ett skriftligt vetenskapligt arbete.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursen är avsedd att stöda de studerandes skrivande av kandidatavhandling. I kursen ingår litteratursökning, datainsamling, repetition och påbyggnad av kunskaper i ekonometri och matematik.

This course has two parts. The first part consist of an introduction to financial economics.  The second part deals with microeconomics of financial intermediation. The course will emphasize the role of asymmetric information in financial and credit markets. It will also explore the design of risk management as well as the theories of financial intermediation and its regulation. The course will focus on the following issues:

-the role of financial markets,
-informational efficiency of markets,
-risk pricing and management,
- corporate governance
- entrepreneurial finance
- asymmetric information, adverse selection, and moral hazard in corporate finance and credit markets
- relationship lending and bank monitoring
- screening and the use of collateral in bank lending
- financial stability and financial crises
-bank runs, deposit insurance and systematic risk, 
-securitization and the subprime crisis,
-the regulation of banks

Syllabus_20160111.pdfSyllabus_20160111.pdf

This course addresses how information economics can be used to explain different forms of organisations. Topics covered include: the role of information in economics, economic organisation and efficiency, adverse selection, moral hazard and performance incentives, risk sharing and incentive contracts, executive compensation and the rationale for different forms of financial arrangements.

The course gives an introduction to strategic reasoning and its applications in business  decisions and industry analysis.

The course has three parts:

Part I) Introduction to Strategic Analysis.

Topics considered are: Strategy primer, simultaneous and sequential move games, games of imperfect information, cooperation and reputation

Part II) Applications to industrial economics: pricing,strategic management and competition policy.

Topics considered are:
- Strategic interaction between firms
- Management of innovations with and without network externalities
- Competitive strategies to create sustained or temporary competitive advantage
- Strategic price discrimination
- Entry and entry deterrence.
- Switching costs and platform competition
- Strategic litigation and valuation of intellectual property
- Strategic contract design in start-up finance

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut diskuteras analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Course Description

Why are some countries rich and some poor?  Do inequality and poverty have functional consequences to the lives of individuals and to society in general? How can we apply economics to the problems facing developing countries? This course acquaints students with the basics of development economics by examining some of the main overarching issues empirically and applying basic economic methods and analysis to some specific problems of developing countries.
Topics included are: Economic and human development; Institutions and corruption; Foreign aid; Inequality; Poverty and Nutrition; Rural and Urban issues; Land; Labour; Credit

Kursen är avsedd att stöda de studerandes skrivande av kandidatavhandling. I kursen ingår litteratursökning, datainsamling, repetition och påbyggnad av kunskaper i ekonometri och matematik.

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

This course covers key issues in International Economics. We will study several models of international trade and use them to examine trade policy. We will also learn about exchange rates and open-economy macroeconomics. The course is evaluated with a group project (30%) and a final exam (70%).