Hanken Moodle Nyheter - News

Moodle version 2.7

 
Bild av Admin User
Moodle version 2.7
av Admin User - Thursday, 26 June 2014, 16:53
 
Hankens Moodle är nu uppgraderad till version 2.7. Från hösten 2014 används denna version i alla kurser. The Hanken Moodle is now upgraded to version 2.7. From the fall 2014 this version is used in all courses.
Inloggning sker via Shibboleth och temat/utseendet är responsivt,
vilket betyder att det fungerar hyfsat också i mobila apparater.
Login is via Shibboleth, and the theme used is responsive, meaning the systems works OK also on mobiles.
Länken från Hankens hemsida leder nu till denna version av Moodle. Den gamla Moodle moodleold.hanken.fi är från hösten tillgänglig enbart för lärarna. The link from the Hanken homepage leads to this version of Moodle. The old Moodle at moodleold.hanken.fi will be open only for teacher in the fall.