Kursen föreläses våren 2020. Kan tenteras på hösten som boktent.