Marknadsföringsledningen i ett marknads- och kundorienterat företag har ansvar för att företagets affärsportfölj och kundbas kontinuerligt utvecklas. Härigenom kan företaget förstärka sin relevans och konkurrenskraft i en ständigt föränderlig affärsmiljö. Utmaningarna för marknadsföringschefen i relation till de beslut som skall tas är därmed många – taktiska, operativa och strategiska – såväl internt som externt. Den här kursen ger en översikt av omständigheter som präglar marknadsföringschefens beslutsområden i termer om a) proaktiv och innovativ strategi för företagets affärsutveckling och marknadsföring, samt b) marknadsföringsledningen som en strategisk resurs för företagets ledningsfunktion.