Kursen behandlar ledning av mänskliga resurser i organisationer. Deltagarna får grundläggande insikter i personalarbete i organisationer och vilka delområden som ingår. Under kursen får deltagarna också information om Hankens studiehelhet inom HRM samt praktisk information om att studera på Hanken.