Dagens arbetsliv kräver att vi förstår individers motivation, förmågor och begränsningar. Denna kurs fokuserar på människans beteende i arbetslivet på både individ- och gruppnivå. Kursen berör viktiga psykologiska samt socialpsykologiska fenomen och teorier samt deras praktiska betydelse för ledarskap och organisationers framgång. Ämnen som tas upp under kursen är t.ex. personlighet, arbetsmotivation, attityder, stress och välmående samt individens agerande i grupp. Under kursens gång får deltagarna också öva sig på att lösa fallövningar.

OBS! Hösten 2021 ges kursen på distans med anledning av corona-situationen. De som anmält sig till kursen kommer att få en länk till den första Teams-föreläsningen efter att kursanmälningen stängt.  Under den första föreläsningen ges kursnyckel (och skickas också ut per epost) så deltagarna kan registrera sig i Moodle. 

EDIT: Måndag 30.8 kl 11 har länk till första föreläsningen sänts ut till alla som anmält sig i WebOodi. Meddelandet har sänts till den epost adress som är registrerad i WebOodi, dvs vanligtvis deltagarens Hanken-epost. Kolla din skräppost ifall du inte fått meddelandet!

ORGANISATIONSPSYKOLOGI_2021kursbeskrivning_30082021.pdfORGANISATIONSPSYKOLOGI_2021kursbeskrivning_30082021.pdf