Kursens föreläsningar och gästföreläsningar behandlar kreativitet och kreativt tänkande både som företagsledare och entreprenör och innovation ur olika synvinklar. Under kursen övar vi upp vår kreativa och innovativa förmåga med övningar och grupparbeten. Kursens arbetsformer förutsätter aktivt deltagande.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.