På kursen behandlas de kognitiva och affektiva dimensionerna i konsumentens beteende. Omgivningens inverkan på köp- och konsumtionsprocessen diskuteras. Den teoretiska referensramen som behandlas under föreläsningarna och som omfattar teorier från ett flertal olika vetenskapsomården fördjupas via studerandes egna projekt.

Våren 2021 innefattar kursen video- och annat material på Moodle, Teams-träffar och grupparbete.