Kursen behandlar praktiskt relevanta, aktuella frågor och problemställningar som rör vissa avtalstyper och avtalsklausuler: särskilt olika samarbetsavtal, såsom licensavtal, franchising, agentavtal och återförsäljaravtal tas upp. En del av kursen fokuserar på avtalsverksamhet som sker på nätet. Ytterligare behandlas lösning av avtalstvister, i synnerhet genom alternativ tvistlösning (alternative dispute resolution, ADR).