Kursen består av två delområden: 1. individuell arbetsrätt och jämställdhets- och likabehandlingslagstiftning, 2. kollektiv arbetsrätt.

Kursen är alternerande, se ytterligare information.