Kursen behandlar hur du skall skapa och fungera i en dynamisk styrelse och /eller ledningsgruppsmiljö. Olika aspekter med strategiskt arbete i dessa miljöer diskuteras och speciell vikt läggs vid betydelsen av etik i beslutsarbetet.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.