Kursen fördjupar studerandes insikter inom företagsstrategi genom att bygga på grundläggande insikter från 1130 Företagsledning och Organisation. Under kursens gång fokuserar vi på tre tematiska delområden av företagsstrategi; en allmän och två fördjupande:

 

  • Vi inhämtar en bred baskunskap i ämnet företagsstrategi genom att bygga upp insikter i bl.a. företagsstrategisk analys, beslutsfattande och olika former av strategiskt ledarskap.
  • VI jobbar fördjupande med temat tävlingsstrategi genom fokus på analys av strategisk positionering och Porters fem tävlingskrafter.
  • Vi jobbar fördjupande med temat värdeskapande strategi genom fokus Blue Ocean Strategy- tänkandet och strategisk utveckling av nya marknader.

 

Kursen syftar till att ge dig en grundlig introduktion till dessa centrala frågor inom företagsstrategi, och fungerar även som baskunskap för eventuella magisterstudier i företagsstrategi.

 

Notera! För läsåret 2020-21 uteblir delen med service design. Däremot utökas innehållet som behandlar tävlingsstrategi.