Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligt efter din arbetspraktik utomlands på minst 12 veckor. Utlandspraktiken utförs under din studietid vid Hanken. Kursen är ämnad för huvudämnesstuderanden i företagsledning och organisation i Helsingfors.

Studieprestationen förutsätter 12 veckors relevant arbetspraktik utomlands varefter du skriver en praktikrapport. I rapporten skall du:

  • beskriva arbetsuppgifterna
  • reflektera över hur din självkännedom, förmåga att förstå andra och respekt för mångfald har utvecklats under din arbetspraktik utomlands; referera till (positiva och/eller negativa) interkulturella erfarenheter och diskutera hur dessa erfarenheter har ökat din självkännedom
  • föra en välstrukturerad diskussion om hur arbetsuppgifterna är kopplade till studierna och hur du tillämpat praktiskt det du lärt dig teoretiskt under studierna
  • reflektera över hur den internationella arbetserfarenheten har utvecklat din kännedom om arbetslivet. Har du t.ex. fått nya insikter eller perspektiv? Hur har den internationella kontexten bidragit till dessa insikter?
  • beskriv hur du kan använda de internationella erfarenheter som du fått under utlandspraktiken i din karriär
  • bifoga kopia av ditt arbetsintyg (orginalet bör uppvisas på begäran)

Anvisningarna för rapporten finns bifogat nedan. Rapporten skall skickas till examinatorn: emma.nordback@hanken.fi

Praktiken bedöms som godkänd eller underkänd utan kvalitativt vitsord.

 

Företagsledning och organisation_utlandspraktik.pdfFöretagsledning och organisation_utlandspraktik.pdf