Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din för ditt huvudämne relevanta arbetspraktik. Du kan välja att avlägga praktikkursen om antingen 5 sp eller 10 sp. För 5 sp behövs minst 8 arbetsveckor heltidsarbete och för 10 sp krävs minst 16 arbetsveckor. Praktiken kan avläggas under en eller flera perioder och på en eller flera arbetsplatser.

Om du är antagen till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförts efter antagningen till kandidatnivån. Om du är antagen direkt till studier för endast magisterexamen på Hanken kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförs under studietiden eller upp till högst tre år före antagning.

Notera att du får avlägga högst 10 sp praktik inom din magisterexamen. Således kan du av praktikkurserna på 5 sp och 10 sp bara avlägga en.

Studieprestationen förutsätter 16 veckors för huvudämnet relevant arbetspraktik varefter du skriver en praktikrapport, där arbetspraktiken diskuteras i detalj gällande arbetsuppgiften och dess anknytning till huvudämnet. Praktiken ska vara avlagd under studietiden, eller högst tre år före du antagits till den examen i vilken praktiken ingår. I rapporten skall du: 

  • beskriva arbetsuppgifterna
  • föra en välstrukturerad diskussion om hur arbetsuppgifterna är kopplade till huvudämnet och hur du tillämpat praktiskt det du lärt dig teoretiskt under studierna
  • referera till relevant litteratur
  • analysera hur du kan använda arbetserfarenheten som du fått under praktiken i dina fortsatta studier och i din arbetskarriär
  • bifoga kopia av ditt arbetsintyg (orginalet bör uppvisas på begäran)

Rapporten skall skickas till examinatorn: emma.nordback@hanken.fi

Instruktioner för rapporten finns nedan. Kom ihåg att lämna in ett arbetsintyg med din inlämning (samt att ange ditt studienummer i inlämningen)

Praktiken bedöms som godkänd eller underkänd utan kvalitativt vitsord.

Praktikinstruktioner.pdfPraktikinstruktioner.pdf