Aktiebolagets eget kapital och aktier är viktiga instrument i företagets centrala transaktioner. Kursen diskuterar den tillåtna användningen av bolagets kapital, olika former att öka och nedsätta aktiekapitalet, förvärv av bolagets egna aktier, olika inlösningssituationer samt företagsarrangemang. Kursen fokuserar på finsk och nordisk aktiebolagsrätt.

ABkapi2100H.pdfABkapi2100H.pdf