Kursen fokuserar på business-to-business marknadsföring. Tyngdpunkten ligger på ledning av nätverk, relationer och värdeskapande processer.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf