Detta är en mycket arbetsintensiv kurs. Syftet med kursen är att du producerar en godkänd kandidatavhandling av vetenskapligt och språkligt god kvalitet. Du tränar och utvecklar en förmåga att analysera och lösa problem inom ämnesområdet samt producerar ett skriftligt vetenskapligt arbete. Meningen är också att kursen skall träna din skriftliga och muntliga presentation och argumentation.

Kandidatavhandlingen skrivs på svenska och kräver godkänt mognadsprov. I regel skall mognadsprovet genomgå både sak- och språkgranskning.

Kursen Vetenskapligt skrivande på kandidatnivån (5628-E) rekommenderas starkt att tas parallellt med Kandidatavhandlingen.

Kursplan kandidatkursen 2020.pdfKursplan kandidatkursen 2020.pdf