Kursen består av två delområden: 1. allmän avtalsrätt, 2. köprätt. 

Inom den allmänna avtalsrätten ligger fokus på frågor som hur man ingår avtal, hur avtal kategoriseras, centrala avtalsrättsliga principer, avtalstolkning, m.m. 

Inom köprätten behandlas huvudsakligen lösöreköp. Vi bekantar oss med begrepp som varans avlämnade, risken för varan, säljarens dröjsmål, fel i varan, samt köparens skyldigheter.

Under kursen löses kontinuerligt uppgifter om de frågor som diskuteras, och exempel på relevanta avtalsklausuler tas upp.