Dagens arbetsliv kräver att vi förstår individers motivation, förmågor och begränsningar. Denna kurs fokuserar på människans beteende i arbetslivet på både individ- och gruppnivå. Kursen berör viktiga psykologiska samt socialpsykologiska fenomen och teorier samt deras praktiska betydelse för ledarskap och organisationers framgång. Ämnen som tas upp under kursen är t.ex. personlighet, arbetsmotivation, attityder, stress och välmående samt individens agerande i grupp. Under kursens gång får deltagarna också öva sig på att lösa fallövningar.

OBS! Hösten 2020 kommer kursen att ges på distans med anledning av corona-situationen. Detta medför vissa förändringar i examination och undervisningsformer. Kursbeskrivningen har nu publicerats i Moodle (du når den utan att vara registrerad). Notera att ändringar ännu är möjliga.  De som anmält sig till kursen kommer att få en länk till första Teams-föreläsningen så fort kursanmälningen stängt (EDIT 31.8: denna har nu sänts ut. Om du inte fått den, vänligen meddela examinator). Under första föreläsningen ges kursnyckel (och skickas också ut per epost) så deltagarna kan registrera sig i Moodle.

ORGANISATIONSPSYKOLOGI_2020kursbeskrivning_11082020.pdfORGANISATIONSPSYKOLOGI_2020kursbeskrivning_11082020.pdf