På kursen behandlas bolagsrätt och finansieringsrätt. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten samt bankernas traditionella utlåningsverksamhet.