Tjänsteinnovation och -design driver framgångsrika tjänsteföretag. Med fokus på olika typer av möten mellan kunder och tjänster tar den här kursen ett operativt grepp på tjänsteinnovation och -design. Kursen byggs upp kring ett konkret empiriskt designprojekt. Projektet omfattar såväl planering som genomförande och presentation.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf