Kursen ger en helhetsbild av marknadsföringen samt dess strategiska betydelse för företagets framgång på marknaden. Betydelsen av långsiktighet och hållbarhet i företagets marknadsrelationer lyfts fram. Föreläsningarna innehåller såväl teori som praktiska illustrationer där gästföreläsare spelar en central roll. Övningarna fokuserar på strategisk analys av hur företag utformar erbjudanden på marknaden samt hur de hanterar sina kundrelationer. Övningarna fördjupar förståelsen för marknadsföringens roll i ett företags verksamhet.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf