Digimarketing, webanalys, SEO, google analytics, content marketing är några av de vanligaste buzz’en i dagens affärsliv. Men vad betyder det egentligen? Hur ska man hantera företagets närvaro i sociala medier i praktiken?

Varje företag och marknadsförare behöver färdigheter i hur man bygger strategier för kommunikation i sociala medier. Man behöver således förstå sig på hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier. I den här praktiskt orienterade kursen ges dels en helhetsbild av marknadsföring i sociala medier som en integrerad del av företagets totala marknadsföring och kommunikation, dels en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och tillämpningen av dessa.