På kursen presenteras och diskuteras olika sätt att göra marknadsundersökningar. De vanligaste kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoderna behandlas och metoder för att sammanfatta och framställa datamaterial diskuteras. Till stöd för akademiskt skrivande presenteras modeller och strukturer för hur kandidat- och magistersavhandlingar kan vara uppbyggda och utformade.

Kursen ges i samarbete med ämnet företagsledning och organisation.

Kursbeskrivning.pdfKursbeskrivning.pdf