Kursen behandlar praktiskt relevanta, aktuella frågor och problemställningar som rör vissa avtalsklausuler och avtalstyper.

Kursen är alternerade, se ytterligare information.