Kursintroduktion sker i rum 307 måndagen den 20 januari klockan 14.15.

Varmt välkomna! 

Eva-Lena 

Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar den kvalitativa forskningsmetodiken och den vetenskapliga forskningens kvalitetskriterier. Metoder för att samling in och analysera kvalitativt datamaterial gås igenom samt riktlinjerna för hur en magisteravhandling kan vara uppbyggd.

Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar den kvalitativa forskningsmetodiken och den vetenskapliga forskningens kvalitetskriterier. Metoder för att samling in och analysera kvalitativt datamaterial gås igenom samt riktlinjerna för hur en magisteravhandling kan vara uppbyggd.