Kursen består av analys av företagsstrategier, diskussion kring implementering av det dagliga strategiarbetet och ett aktuellt, näringslivsrelaterat projekt kring strategi. Du har förmåga att identifiera, analysera och bedöma strategiska beslut. Kursen består av analys av praktikfall, aktivt deltagande och övningsarbete.

  • Utvärdera den omgivning som organisationer verkar i och hur den påverkar deras strategiska val
  • Utgående från ett organisatoriskt perspektiv identifiera hur det långsiktiga och dagliga strategiarbetet kan utföras
  • Analysera och diskutera företagsstrategier i olika interna och externa miljöer
  • Skriva, kommunicera och motivera ställningstaganden