Dagens arbetsliv kräver att vi förstår individers motivation, förmågor och begränsningar. Denna kurs fokuserar på människans beteende i arbetslivet på både individ- och gruppnivå. Kursen berör viktiga psykologiska samt socialpsykologiska fenomen och teorier samt deras praktiska betydelse för ledarskap och organisationers framgång. Ämnen som tas upp under kursen är t.ex. personlighet, arbetsmotivation, attityder, stress och välmående samt individens agerande i grupp. Under kursens gång får deltagarna också öva sig på att lösa fallövningar samt redogöra och försvara sina åsikter i klassen.

Den preliminära kursbeskrivningen har nu publicerats och finns öppet tillgänglig. I den hittar du närmare information om kursen.

Prel_ORGANISATIONSPSYKOLOGI_2019kursbeskrivning_211019.pdfPrel_ORGANISATIONSPSYKOLOGI_2019kursbeskrivning_211019.pdf