Kursens föreläsningar behandlar processer som leder fram till start av ny affärsverksamhet, centrala analyser för att värdera en affärsidé samt strategier och verktyg som entreprenörer kan använda sig av för resursanskaffning och resurshantering. Kursen består av föreläsningar, fallövningar, reflektionsuppgifter samt ett grupparbete som berör kommersialisering av en innovation/uppfinning.