Kursen behandlar hur du skall skapa och fungera i en dynamisk styrelse och /eller ledningsgruppsmiljö. Olika aspekter med strategiskt arbete i dessa miljöer och speciell vikt läggs vid betydelsen av etik i beslutsarbetet.

Föreläsningar med diskussioner och övningar. Examinationen sker genom aktivt deltagande, styrelsemöten och portfölj.