Kursen behandlar grundläggande teman inom företagsledning och entreprenörskap. Dessa inkluderar:

  • Vad är företagsstrategi och vad är skillnaden mellan intern och extern strategi
  • Introduktion till grundläggande analytiska verktyg inom företagsstrategi
  • Vilka är de centrala frågorna i personalledarskap och utveckling
  • Vilka ledarskapsstilar har forskningen identifierat och vad handlar personalledning och -utveckling om
  • Vad är centrala element och analytiska verktyg i entreprenörskap
  • Hurdan forskning bedrivs inom ämnet företagsledning

Kursen syftar till att ge dig en grundlig introduktion till dessa centrala frågor inom företagsledning och organisation. Dessa kommer du sedan att bygga vidare på under dina fortsatta studier.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursinformation 1137-2018.pdfKursinformation 1137-2018.pdf