Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligen efter din för ditt huvudämne relevanta arbetspraktik. Du kan välja att avlägga praktikkursen om antingen 5 sp eller 10 sp. För 5 sp behövs minst 8 arbetsveckor heltidsarbete och för 10 sp krävs minst 16 arbetsveckor.
Praktiken kan avläggas under en eller flera perioder och på en eller flera arbetsplatser. Om du är antagen till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförts efter antagningen till kandidatnivån. Om du är antagen direkt till studier för endast magisterexamen på Hanken kan rapporten hänvisa till arbetspraktik som utförs under studietiden eller upp till högst tre år före antagning.

Notera att du får avlägga högst 10 sp praktik inom din magisterexamen. Således kan du av praktikkurserna på 5 sp och 10 sp bara avlägga en.