Kursen är en självstudiekurs där du rapporterar skriftligt efter din arbetspraktik utomlands på minst 12 veckor. Utlandspraktiken utförs under din studietid vid Hanken.