En organisation är en komplex social konstruktion där olika människor skall utföra aktiviteter för att uppnå de målsättningar man uppställt. Målsättningar kan vara både att göra vinst eller skapa en social inverkan på samhället. Till sin hjälp har dessa människor olika verktyg som man behöver för att planera och styra organisationen. Därtill krävs en hållbar affärsidé som bygger på att strategiskt föra organisationen i önskad riktning. Varje organisation behöver färdigheter i hur man bygger strategier som bygger på analyserar.

I den här praktiskt orienterade kursen ges dels en helhetsbild av organisationer. Utöver detta diskuteras även de etiska aspekterna på företagande i dagens samhälle.

Kursen är ett pilotprojekt som Institutionen för företagsledning, Vasa, genomför i samarbete med Hanken Business Lab, Stugan/Vasa och Vasa Gymnasium.