Ett testställe att sätta gamla kurser 2021-06-08

Itregler.pdfItregler.pdf

This what visible before logging into the course.

testbordex.pdftestbordex.pdf

Kursbeskrivning som syns på första sidan. eller kan det vara en länk?

En bifogad pdf?

Hankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdfHankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdf

Kort beskrivning

  • En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av Studybuilder.
  • Short version of (the course summary/ aim/ contents/ learning objectives.. ).
  • A file can be uploaded (below) for example for the course syllabus. Visible without login.
Hankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdfHankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdf

Kort beskrivning

  • En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av Studybuilder.
  • Short version of (the course summary/ aim/ contents/ learning objectives.. ).
  • A file can be uploaded (below) for example for the course syllabus. Visible without login.

This is Jori Grym's Moodle sandbox

Information visible on the first page

Hankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdfHankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik _ IKT-bloggen.pdf

Kort beskrivning

  • En kort beskrivning av kursen som också syns innan man öppnat kursen - den här kursen är ett exempel på hur kurser kan se ut i Moodle, med litet inspiration av Studybuilder.
  • Short version of (the course summary/ aim/ contents/ learning objectives.. ).
  • A file can be uploaded (below) for example for the course syllabus. Visible without login.
Moodlen harjoituskurssi