• Distance classes

  This course will take place in Teams during periods 1 and 2. You will find more information on the Moodle page of the course. The page to access the page is 1210.

  Pre-requisites (Prerequisites)

  Spanish IB at Hanken or equivalent level of knowledge is recommended (at least 3 courses in high school)

  Material

  Entrepreneurs B1. ( Link to buy the digital book )

  Evaluation and exams

  degree "parcial" at the exams week of the period 1:01 am Teams or Forms, 40%

  Degree "final" at the exams weeks of the period 2:01 am Teams or Forms, 40%

  Virtual assistance and other services, 20%

  Recovery exam (omtent) in the year 2022. If you want to take the recovery exam, write to tanya.tynjala@hanken.fi


  Thematic content
  -Publicity, write an article or infographic. 
  -Small and big business, entrepreneurship
  -Work and study abroad.
  -Fairs, expositions. Organization and marketing, write a poster and an inform.
  -Formal invitation. Accept or decline

  Grammatical contents periods 1 & 2
  -Imperative, affirmative 
  -Pronouns COD and COI (Lo / le)
  -Imperfect past tense.
  -Infinite past tense (Simple past tense)
   -Future.
  -Contrast between past tenses
  • Presentaciones escritas 

   Write in Word format a little about yourself in Spanish without aids. The purpose of the presentation is for the teacher to get a realistic idea of ​​the printer's level. Therefore, if you do not happen to know certain words, write the corresponding words in Swedish. The presentations do not get a grade. You can answer with single sentences or write a short uniform presentation. Send the presentation no later than 25.11.2012 . This task is mandatory.

   - what's your name

   - how old are you

   - where were you born, where do you come from (nationality) and where do you live now

   - something about your family

   - where and how much you have read Spanish before

   - if you have studied Spanish in high school, how many courses and with which book

   - have you used Spanish during your travels or spoken Spanish elsewhere (if so, please specify where, with whom and why)

   - why did you choose this course

   - do you think that you will benefit from your language skills in Spanish during your studies or in working life

   - what other languages ​​do you speak

   - what do you do in your spare time

   - what did you do this summer

   - are you working somewhere at the moment (if yes, please specify where and how much)

   - what is the most important thing for you in life
  Kursens startnivå är CEFR A2.1 och målnivån CEFR A2.2.

  Kursen kan tas av studerande både från Helsingfors (Hanken&Arcada) och Vasa.

  Información importante

  Clases a distancia

  Este curso se dará en Teams durante el periodo 1. El profesor te mandará un enlace por e-mail para entrar en Teams antes del inicio del curso (como más tarde el lunes 31 de agosto). El primer encuentro es el martes 1 de septiembre a las 8:30-10:00 por Teams. Encontrarás más información en la página Moodle del curso. La llave para acceder a la página es 1210.

  Conocimientos previos (Förkunskaper)

  Spanska IB på Hanken eller motsvarande kunskapsnivå rekommenderas ( åtminstone 3 kurser i gymnasiet)

  Material

  No hay libro en el curso, trabajaremos con el material del profesor.
  Llave (kursnyckel) Moodle: 1210

  Evaluación y exámenes

  Examen parcial en la semana de exámenes del periodo 1 en Teams o Moodle, 40 %
  Examen final en la semana de exámenes del periodo 2 en Teams o Moodle, 40 %
  Asistencia
  virtual y otras tareas, 20 % (examen de pronunciación, redacción etc.)
  Examen de reperación (omtent) i januari 2021. Es posible hacer los dos exámenes a la vez.

  Närvaro är inte obligatorisk men deltagande står för 10% av vitsordet. Om man skriver bara mellantenten + gör uppgifterna kan man högst få 90/100p.

  Poängen för deltagande  period 1

  1-3 närvaro per period = 1p (försvarlig)
  4-6 närvaro per period = 2p (nöjaktig)
  7-9 närvaro per period = 3p (god)
  10-12 närvaro per period = 4p (mycket god)
  Utmärkt = 5p kräver aktiv markering och bra insats i muntliga övningar  under lektionerna)

  Vad är det som omfattas av ordet 'deltagande'?

  - närvaro är inte samma sak som att vara uppkoplad till möte
  - insats under möte
  - bidrag till arbetsro
  - anslut dig i tid till möte

  Contenidos temáticos

  - relacionados con los negocios: profesiones, empresa, oficina, mandos, agenda, jornada laboral, remuneración e impuestos, publicidad, currículum vitae, carta de presentación, entrevista de trabajo

  Contenidos gramaticales periodo 1

  - repaso de pronunciación
  - repaso de verbos regulares, irregulares (ser, estar, tener, ir) y reflexivos
  - hay#estar#ser
  - el verbo gustar
  - repaso de pretérito perfecto (he hecho = jag har gjort)
  - estar + gerundio (estoy haciendo = I’m doing)
  - expresión del futuro: ir a + infinitivo (voy a hacer = I’m going to do)
  - expresiones de obligación: hay que hacer = man ska göra # tengo que hacer = jag ska göra)

  Contenidos gramaticales periodo 2

  - pretérito imperfecto (yo hacía = jag höll på att göra/jag brukade göra…)
  - pretérito
  indefinido (yo hice = jag gjorde)
  - pretérito pluscuamperfecto ( yo había hecho = jag hade gjort)
  - presente de subjuntivo (yo haga)
  - imperativo (¡haz! – ¡no hagas! = gör!– gör inte!)

  Vett och etikett på videomöten

  Skippa mysdressen

  För din och de andra skull, tänk lite på det yttre. Borsta håret, ta på dig ditt professionella fejs och klä dig som för ett möte i den riktiga världen.

  Tänk bakgrund och ljus

  Hitta en så ren bakgrundsmiljö som möjligt, så att övriga mötesdeltagare slipper distraheras av din stökiga bokhylla eller hysteriska tapet. Sitt så du inte har solen eller lampan i ansikte.

  Visa ansiktet

  Håll lagom avstånd, men man vill gärna se ansiktsuttryck. Tänk ungefär som att ni ser varandra i ögonen under ett vanligt samtal. Placera inte kameran för högt eller för lågt. Och titta i den ibland, inte bara på skärmen. Bäst är att synas från axlarna och uppåt med lite luft ovan huvudet.

  Fokusera

  Det är så lätt att tänka att ingen ser att du börja fingra på mobilen. Men det märks och det är ohyfsat mot alla andra.

  Stäng av micken

  Ha som regel att när du inte pratar trycka på mute, alltså stänga av mikrofonen. Du kanske inte längre hör din hund i bakgrunden eller tänker på att du harklar, men det gör alla andra.

  Haja teknik

  Alla gör inte det och teknikstrul är att räkna med. Mötesledaren kan ha för vana att koppla upp sig lite tidigare än utsatt tid och då kan andra haka på och testa tekniken innan mötet kör igång.
  Använd headset

  Ljudet blir ofta bättre i headset, mikrofonen fångar upp din röst och filtrerar lite av det som sker i bakgrunden.

  https://www.kollega.se/vett-och-etikett-pa-videomotet