Data mining is the process of exploring large amounts of data to discover meaningful patterns or rules, a process becoming more and more important with the rapid growth of available information. The aim of the course is to provide an introduction to data mining techniques, focusing both on theory and practical applications. The course covers common methods for classification, prediction and clustering. We will look at methods such as k-Nearest-Neighbors, classification and regression trees, random forests, neural networks, ensemble models, hierarchical and non-hierarchical clustering.

The course alternates and is given every other year (see Additional information).  


Course info 2021 with schedule.pdfCourse info 2021 with schedule.pdf

Ekonomisk matematik fokuserar på användningen och nyttan av differential- och integralkalkyl för funktioner av en eller av flera variabler vid ekonomiska tillämpningar som t.ex. optimering av intäkts-, kostnads- eller vinstfunktioner.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.


Ekonomisk matematik 2021 med schema.pdfEkonomisk matematik 2021 med schema.pdf

Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av ickeexperimentella ekonomiska data. På kursen behandlas ekonometriska metoder för tvärsnitts- och tidsseriedata.

Kursinfo 2021V.pdfKursinfo 2021V.pdf

Kursen ger en inblick i grundläggande statistisk undersökningsmetodik för insamling och analys av data. På kursen behandlas grunderna i sannolikhetslära, deskriptiv statistik, intervallestimering, t-test, ANOVA, regressionsanalys, Chi2-test och andra icke-parametriska test. Det statistiska programpaketet SPSS används under kursen.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.