Kursen siktar på att ge grundläggande teoretiska kunskaper om informationsteknikens roll i företagens verksamhet. Den teoretiska delen bygger på föreläsningarna och kurslitteraturen.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.