Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursen presenterar grunden i det mikroekonomiska paradigmet som ligger som grund till de mikroekonomiskt inriktade kurserna på ämnes och fördjupad nivå.

Kursen visar hur marknadsefterfrågan kan modelleras utgående från individuella konsumentpreferenser och marknadsutbudet utgående från företagets teknologi och vinstmaximering. Det visas under vilka omständigheter konkurrens mellan företag leder till samhälleligt effektiva utfall, samt hur deviationer från dessa leder till marknadsmisslyckanden och samhälleligt ineffektiva utfall.

Strategiskt företagsbeteende, olika marknadsformer och informationsstrukturer, allmänna nyttigheter, externaliteter och nätverksekonomi presenteras samt vilka slags samhälleliga utmaningar finns kring dessa. Den strategiska interaktionen mellan ekonomiska agenter belyses medelst experiment i klass. Kursen eftersträvar att presentera den mikroekonomiska teorin på ett tillämpningsorienterat sätt.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar

Mikro2669kursbeskrivning.pdfMikro2669kursbeskrivning.pdf

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursen introducerar samhällsekonomins grundläggande analyshjälpmedel som kan användas för att förstå allt från global ekonomisk tillväxt till företagens anställningsbeslut och hushållens konsumtionsbeslut.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Kursen presenterar den grundläggande makroekonomiska teorin på kort- medellång- och långsikt. Den gängse makroekonomiska politikens mål, medel och möjligheter presenteras och diskuteras. Konsekvenserna av olika aktuella makroekonomiska politiska beslut analyseras. De makroekonomiska problem som uppkommer av en divergerande konkurrenskraft och obalans i utrikeshandeln inom ramen för en valutaunion presenteras.