This course has obtained top evaluations

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.


This course has obtained top evaluations

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

I period 4 under första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne inom denna obligatoriska kurs. Kursen stöder dig i studie- och karriärplanering.

Kursnyckeln skickas via e-post till dem som inledde sina kandidatstudier hösten 2020. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln. Detta gäller även äldre studerande som inte tagit kursen under sitt första studieår.

Kursen består av två delar:

  • introduktion till studier på Hanken samt studiefärdigheter 
  • akademiskt skrivande, referensteknik och formatering

Under kursen bekantar du dig med vad som kännetecknar akademiska studier, studerandes ställning i det akademiska samfundet, studieteknik och tidsanvändning samt det praktiska med studiestarten vid Hanken. Vetenskapligt skrivande, referensteknik och formatering tränas genom föreläsningar och en skriftlig uppgift. Du utvärderar också dina färdigheter i datasäkerhet genom ett självtest.

Kursen är enbart för studerande vid Hankens Öppna universitet. (Examensstuderande avlägger motsvarande kurs med koden 9999.) Kursanmälan sker via Öppna universitetets anmälningstjänst. Kursen är avgiftsfri.

This course has obtained top evaluations

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

This course has obtained top evaluations

The course comprises two parts:
- introduction to studies at Hanken and study skills
- Academic writing and reference techniques

During the course you get familiar with the characteristics of academic studies at Hanken, the role of the student in the academic community, study techniques and the use of time as well as practicalities at the study start, like course registration, making your schedule, the facilities, and student services. You will practice academic writing and reference techniques through lectures and written assignments.

I period 4 under första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne inom denna obligatoriska kurs. Kursen stöder dig i studie- och karriärplanering.

Kursnyckeln distribueras i ett e-postutskick till de som inledde sina kandidatstudier hösten 2019. Kontakta studievagledare-Hfors@hanken.fi om du ska ta kursen men inte fått kursnyckeln.

Om du är andra årets kandidatstuderande eller äldre studerande som redan valt ditt huvudämne kan du göra en annan version av kursen. Ta kontakt med studievagledare-Hfors@hanken.fi.